Harta Intellektual

NOTIS HAK CIPTA

Setiap skrin yang dipaparkan pada laman web MatchBox Exchange, termasuklah bahan grafik, unsur teks, reka bentuk tapak, logo, imej dan ikon, serta pilihannya, cantumannya dan aturannya, ialah milik MatchBox Exchange Pty Ltd sepenuhnya.

Hak cipta © 2016-2021 Matchbox Exchange Pty Ltd. Semua hak terpelihara kecuali yang diberikan dengan nyata di sini. Kecuali diwajibkan sebaliknya oleh undang-undang yang berkenaan, mana-mana bahan yang dilindungi hak cipta tidak boleh diulang keluar, diedarkan, diubahsuaikan, dihantar semula mahupun diterbitkan tanpa mendapatkan persetujuan bertulis secara nyata oleh pemilik hak ciptanya, iaitu Matchbox Exchange Pty Ltd.

NOTIS TANDA DAGANG

Matchbox Exchange® dan Match® ialah tanda dagang berdaftar Matchbox Exchange Pty Ltd di beberapa negara.

Tanda-tanda dagang Matchbox Exchange tidak boleh digunakan sehubungan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan yang tidak dimiliki oleh Matchbox Exchange dengan apa-apa cara yang boleh mengelirukan pelanggan.

NOTIS PATEN

Laman web dan produk peMatchbox Exchange Pty Ltd berjaya diberi paten inovasi AS pada 15 Jun 2021: Nombor Paten Amerika Syarikat 11,037,261. Selain itu, produk laman web dan perisian Matchbox Exchange juga tertakluk kepada permohonan paten yang belum selesai di tempat lain di seluruh dunia oleh Matchbox Exchange Pty Ltd.