Harta Intellektual

NOTIS HAK CIPTA

Setiap skrin yang dipaparkan pada laman web MatchBox Exchange, termasuklah bahan grafik, unsur teks, reka bentuk tapak, logo, imej dan ikon, serta pilihannya, cantumannya dan aturannya, ialah milik MatchBox Exchange Pty Ltd sepenuhnya.

Hak cipta © 2016-2021 Matchbox Exchange Pty Ltd. Semua hak terpelihara kecuali yang diberikan dengan nyata di sini. Kecuali diwajibkan sebaliknya oleh undang-undang yang berkenaan, mana-mana bahan yang dilindungi hak cipta tidak boleh diulang keluar, diedarkan, diubahsuaikan, dihantar semula mahupun diterbitkan tanpa mendapatkan persetujuan bertulis secara nyata oleh pemilik hak ciptanya, iaitu Matchbox Exchange Pty Ltd.

NOTIS TANDA DAGANG

Matchbox Exchange® dan Match® ialah tanda dagang berdaftar Matchbox Exchange Pty Ltd di beberapa negara.

Tanda-tanda dagang Matchbox Exchange tidak boleh digunakan sehubungan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan yang tidak dimiliki oleh Matchbox Exchange dengan apa-apa cara yang boleh mengelirukan pelanggan.

NOTIS PATEN

Laman web dan produk perisian Matchbox Exchange sedang menunggu keputusan permohonan paten oleh Matchbox Exchange Pty Ltd di Amerika Syarikat dan di negara-negara lain.