Di chuyển ít, Tiết kiệm nhiều

Sứ mệnh Không Phát thải của Chúng tôi

Quan trọng nhất là tạo ra một tương lai bền vững

Tầm nhìn của MatchBox Exchange là loại bỏ lãng phí và đóng góp cho một tương lai bền vững hơn thông qua số hóa và tối ưu hóa quản lý container. Với mỗi lần đặt dịch vụ Tái sử dụng và Trao đổi, số km vận chuyển và lượng khí thải carbon đều giảm.

Tìm hiểu thêm

Từ khi ra mắt năm 2017, chúng tôi đã cắt giảm

24,877,850km
vận chuyển hàng hóa
23,003,000kg
khí thải carbon

Nhờ các đối tác & khách hàng,
chúng tôi đã cắt giảm được

2017

227,800Km

vận chuyển hàng hóa

183,000Kg


khí thải carbon

2018

612,050Km


vận chuyển hàng hóa

491,000Kg


khí thải carbon

2019

2,218,600Km


vận chuyển hàng hóa

1,778,000Kg


khí thải carbon

2020

3,406,200Km

vận chuyển hàng hóa

2,730,000Kg

khí thải carbon

2021

5,379,800Km


vận chuyển hàng hóa

4,312,000Kg

khí thải carbon

2022

7,660,750Km


vận chuyển hàng hóa

6,141,000Kg

khí thải carbon

2023

5,373,900Km


vận chuyển hàng hóa

4,969,000Kg


khí thải carbon

Xem chúng tôi tiết kiệm cho bạn được bao nhiêu chi phí với

máy tính tiết kiệm chi phí