TRANSPORT COMPANIES

BINABAWAS NG MATCHBOX EXCHANGE ANG GASTOS SA PAGHAHATID SA PAMAMAGITAN NG PAG-AALIS NG PROSESO NG PAGBABALIK AT PAGKOLEKTA NG MGA BAKANTENG CONTAINER SA MGA DEPOT

Ang platapormang digital na naghahatid ng network ng mga transport operator na tumutugma sa supply at demand ng mga bakanteng container para sa pag i-import o pag e-export.

KELLI PRENTICE


HALAGA NG PROPOSISYON

BINABAWASAN ANG GASTOS SA PAGHAHATID

 • Makatipid sa paghahatid dahil hindi na kailangang ibalik o kolektahin ang mga bakanteng container mula sa mga depot

INSTANT APPROVAL SA IYONG MGA KAMAY

 • Binabawasan ang administrasyon
 • Makakuha ng sagot 24/7

PATAASIN LALO ANG MATITIPID MULA SA EXCHANGES

 • Makipag-ugnayan sa ibang MB users at i-exchange ang iyong bakanteng container, para sa mas mahusay na pagbabalik ng mga trak
 • Mas maraming pagpipilian para sa iyong mga operasyon, mas nakakakilos kaysa nalilimitahan sa depot

PAG-INAMIN ANG PAGIGING PRODUKTIBO NG IYONG NEGOSYO

 • Iwasan ang depot para bakantehin ang iyong mga trak sa mas marami pang paghahatid
 • Iwasan ang mga pila at ipadala ng mabilis ang iyong trak direkta sa importer o exporter

MAS MALAWAK NA KONTROL AT BISIBILIDAD

 • Makontrola ang buong pagsisiyasat sa isang sentralisadong lokasyon
 • Nakalista ang lahat ng reuse at exchange requests

PINAG-INAM NA KAHUSAYAN

 • Iwasan ang trapiko, lalo na sa mga matataong oras
 • Alisin ang mga di-kailangang gastos sa mga takbo ng trak

GUMAWA NG ISA O LIBONG TRANSAKSYON

 • Tunay at sukat na solusyong digital upang mag re-use o exchange ng iyong bakanteng container

BAWAS NA STRESS AT INIS SA PAGIWAS SA TRAPIK SA DEPOT

 • Gamitin ang plataporma para walang patay na oras sa mga depot
 • Tinatanggal ang bigat lalo na pag rurook ng panahon

MAS NAKABUBUTI SA KAPALIGIRAN

 • Mas matagumpay na binabawasan ang emisyon ng carbon

AMING MGA KOSTUMER