เดินทางน้อยลง ลดต้นทุนได้มากขึ้น

ภารกิจปล่อยมลพิษเป็นศูนย์

เรามีเป้าหมายในการ สร้างอนาคตที่ยั่งยืน

MatchBox Exchange มีวิสัยทัศน์ในการลดมลพิษเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างแพลตฟอร์มระบบตู้คอนเทนเนอร์ ทุกครั้งที่มีการนำตู้คอนเทนเนอร์มาใช้ซ้ำและนำมาแลกเปลี่ยน ระยะทางเดินรถบรรทุกขนส่งและการปล่อยคาร์บอนจะลดน้อยลง

อ่านเพิ่มเติม

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2017 เราประหยัดได้

24,877,850กม.
ระยะทางเดินรถบรรทุกขนส่ง
23,003,000กก.
ปริมาณการปล่อยคาร์บอน

พาร์ตเนอร์และลูกค้าของเรา
ช่วยลดการใช้งาน

2017

227,800กม.

ระยะทางเดินรถบรรทุกขนส่ง

183,000กก.

ปริมาณการปล่อยคาร์บอน

2018

612,050กม.

ระยะทางเดินรถบรรทุกขนส่ง

491,000กก.

ปริมาณการปล่อยคาร์บอน

2019

2,218,600กม.

ระยะทางเดินรถบรรทุกขนส่ง

1,778,000กก.

ปริมาณการปล่อยคาร์บอน

2020

3,406,200กม.

ระยะทางเดินรถบรรทุกขนส่ง

2,730,000กก.

ปริมาณการปล่อยคาร์บอน

2021

5,379,800กม.

ระยะทางเดินรถบรรทุกขนส่ง

4,312,000กก.

ปริมาณการปล่อยคาร์บอน

2022

7,660,750กม.

ระยะทางเดินรถบรรทุกขนส่ง

6,141,000กก.

ปริมาณการปล่อยคาร์บอน

2023

5,373,900กม.

ระยะทางเดินรถบรรทุกขนส่ง

4,969,000กก.

ปริมาณการปล่อยคาร์บอน

คำนวณว่าเราช่วยคุณลดต้นทุนได้มากแค่ไหนด้วย

เครื่องคำนวณความคุ้มค่า