FREIGHT FORWARDERS

CONTAINER SA IYONG BUONG NETWORPAGBUTIHIN ANG IYONG LANDSIDE LOGISTICS SA PAGGAMIT NG PLATFORM PARA ISAAYOS ANG PAGHAHATID NG MGA K

Pinapangyari ng MatchBox ang mga tagahatid ng freight at ang kanilang pangunahing parokyano na makatipid sa pagta-transport ng mga bakanteng container na kanilang pinanganagsiwaan. Nakakatipid ang paggamit ng Re-use at Exchange at pwedeng nilang paghatian sa pinakamababang halaga na maaaring makuha.

HALAGA NG PROPOSISYON

PAGBABAWAS SA HALAGA NG PAGHAHATID

  • Makatipid sa paghahatid sa pamamagitan ng hindi na pagsasauli o pagkolekta ng mga bakanteng container mula sa mga depot

PAGBUTIHIN ANG PAGIGING EPEKTIBO NG NETWORK NG IYONG BENDEDOR

  • Bawasan ang mga dagdag gastos sa paghahatid na siyang nangyayari kapag may delay sa depot
  • Makipag-ugnayan sa iyong mga bendedor at katulad na tagahatid para makatipid sa kabuuang exchange ng mga container sa pagitan ng magkapareha

PAGBUTIHIN ANG PROGRAMA NG PAGBALOT/PAGTANGGAL SA IYONG BODEGA SA PAMAMAGITAN NG MABILISANG PAGGAMIT MULI NG MGA CONTAINER

  • Ibig sabihin ng Instant Approval ay patuluyang makakapag repack ang mga tao sa bodega ng walang humihintong oras
  • Nagiging mas produktibo at tuloy-tuloy para magbalot para sa mga container

AMING MGA KOSTUMER