Đối với bên chủ hàng & giao nhận vận tải

Tối ưu hóa logistics trên bộ
và hợp lý hóa các hoạt động
vận chuyển container trong
toàn mạng lưới

Nền tảng số MatchBox Exchange cho phép các công ty giao nhận vận tải
và công ty chủ hàng cũng như các nhà cung cấp tiết kiệm được chi phí
vận chuyển các container rỗng có sẵn trong tầm kiểm soát thông qua Tái
sử dụng và Trao đổi. Nền tảng giúp các bên cùng tiết kiệm các khoản phí
vận chuyển để đạt được cơ sở chi phí thấp nhất có thể.

Lợi ích Chính

Giảm chi phí vận chuyển

Tiết kiệm chi phí vận chuyển bằng cách không phải trả lại hoặc lấy container rỗng từ bãi

Nâng cao hiệu quả của mạng lưới nhà cung cấp

Giảm chi phí do chậm trễ của kho hàng & cộng tác với các nhà cung cấp và chủ hàng hoặc người giao nhận vận tải lân cận để thu được khoản tiết kiệm thông qua Trao đổi

Cải thiện chương trình mở/đóng hàng tại trung tâm phân phối

Việc phê duyệt Tái sử dụng các container tức thì có nghĩa là các đội ngũ ở kho của bạn có thể tiếp tục đóng lại các container mà không mất thời gian do ngừng hoạt động, tăng tần suất và năng suất cho việc đóng container

Tối đa hóa việc định vị container rỗng trong mạng lưới

Bên chủ hàng có thể cải thiện việc thực hiện bằng giải pháp tích hợp số mang lại khả năng tối ưu hóa khả năng định vị container - sau khi được xác định, nền tảng sẽ thực hiện đặt dịch vụ Tái sử dụng hoặc Trao đổi một cách liền mạch

Khách hàng của Chúng tôi

MatchBox Exchange có thể làm gì cho doanh nghiệp của bạn?

Liên hệ với đội ngũ MatchBox Exchange để yêu cầu demo
thảo luận về cách chúng tôi có thể tăng giá trị cho hoạt động công ty bạn.

Tên(Required)
Họ(Required)

Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý rằng MatchBox Exchange sẽ lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo chính sách quyền riêng tư.

Cảm ơn bạn
đã liên hệ

Yêu cầu của bạn đã được gửi đi,
chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn