Cách mạng hóa
toàn ngành cùng
các đối tác

Mang lại sự khác biệt

Hợp lý hóa việc định vị container cho khách hàng của bạn

Với sự hỗ trợ của các đối tác Hãng tàu hiện tại của chúng tôi trên 10 thị trường, chúng tôi đã có thể mang lại hiệu quả đáng kể trong ngành thông qua Tái sử dụng và Trao đổi.

46% tăng trưởng

trong việc sử dụng nền tảng

Lựa chọn đúng

để trả về kho cho khách hàng

1500

người dùng MatchBox Exchange

Chúng tôi có mặt trên Toàn cầu

Dịch vụ của MatchBox Exchange ngày càng mở rộng nhanh chóng. Hỗ trợ các đối tác và khách hàng trên nhiều thị trường trên toàn cầu.

Các thị trường đã có mặt

Bạn có phải là một hãng tàu quan tâm đến việc hợp tác với chúng tôi?

Lợi ích Chính

Cải thiện dịch vụ cho khách hàng, phê duyệt ngay lập tức 24/7

Giảm chi phí vận chuyển

Giảm chi phí trong việc xử lý và lưu kho bãi

Giảm việc quản lý thủ công nhờ số hoá quy trình

Tối đa hóa việc sử dụng và vòng đời container

Hợp lý hóa quy trình phê duyệt

Duy trì tính toàn vẹn trong phê duyệt

Cắt giảm lượng khí thải nhà kính

Đối tác của Chúng tôi

Chúng tôi xử lý quá trình chấp nhận

Cách tiếp cận thực tế của chúng tôi sẽ xử lý những phần khó khăn nhất trong khâu thâm nhập thị trường. Với các đội ngũ tận tâm, chúng tôi đảm nhận việc chấp nhận và thông tin cho các dịch vụ của mình.

Hỗ trợ
Khách hàng

Tiếp thị
& Bán hàng

Tiếp nhận &
Đào tạo
Khách hàng

Quản trị
& Tài chính

Đánh giá từ đối tác
Lợi thế chiến lược lớn nhất mà từ MatchBox là chúng tôi mang lại được nhiều hơn cho khách hàng của mình để làm cho chuỗi cung ứng của họ trở nên đơn giản hơn

Jeremy Young

Trở thành đối tác

Liên hệ với đội ngũ MatchBox Exchange để thảo luận
về cách chúng tôi có thể tăng thêm giá trị cho hoạt động của bạn.

Tên(Required)
Họ(Required)

Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý rằng MatchBox Exchange sẽ lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo chính sách quyền riêng tư.

Cảm ơn bạn
đã liên hệ

Yêu cầu của bạn đã được gửi đi,
chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn