คำนวณความคุ้มค่า

คำนวณความคุ้มค่าจากการใช้ MatchBox Exchange ในธุรกิจของคุณ

เลือกประเทศ

เงินที่ประหยัดได้ต่อหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์โดยประมาณ

เวลาไปกลับหนึ่งรอบจากลูกค้า/คลังสินค้า ไปถึงลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์

อัตราค่าระวางต่อชั่วโมง

จำนวนตู้คอนเทนเนอร์ที่ขน

ค่าจองลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์เพื่อดรอปหรือรับสินค้า

ใช้ซ้ำ

ประหยัด $190

ต่อตู้ เมื่อนำตู้มาใช้ซ้ำ

ใช้ซ้ำ

ประหยัด $180

ต่อตู้ เมื่อนำมาแลกเปลี่ยน

เงินที่ประหยัดได้ต่อสัปดาห์โดยประมาณ

คุณมีแผนที่จะนำตู้คอนเทนเนอร์มาใช้ซ้ำกี่ตู้ต่อสัปดาห์?

คุณมีแผนที่จะนำตู้คอนเทนเนอร์มานำเสนอให้แลกเปลี่ยนกับผู้อื่นแทนการส่งคืนที่สวนคอนเทนเนอร์กี่ตู้ต่อสัปดาห์?

คุณมีแผนที่จะรับตู้คอนเทนเนอร์จากผู้อื่นแทนการรับจากลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์กี่ตู้ต่อสัปดาห์?

ใช้ซ้ำ

ประหยัด $3,800

​ต่อสัปดาห์ เมื่อใช้ซ้ำ​

ใช้ซ้ำ

ประหยัด $3,600

ต่อสัปดาห์ เมื่อนำตู้นำมาแลกเปลี่ยน​

เงินที่ประหยัดได้ทั้งหมดโดยประมาณ

ประหยัด $7,400

ต่อสัปดาห์

ประหยัด $32,067

ต่อเดือน

ประหยัด $384,804

ต่อปี