เป้าหมายของเรา คือการเดินหน้า สู่อนาคตที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

ต้องการเป็นผู้นำแฟลทฟอร์มระดับโลกในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ภาคพื้นดิน

พันธกิจ

พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดดิจิทัลของเราด้วยการดึงชุมชนโลจิสติกส์เข้าหากันด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

ปรับเปลี่ยนชุดความคิด

ช่วยให้อุตสาหกรรมมีวิธีการทำงาน (แบบใหม่) ที่ชาญฉลาดกว่าเดิม

ตัดความไม่จำเป็น

ยกเลิกการดำเนินงานทางโลจิสติกส์ที่เสียประโยชน์

เป็นผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

เปิดโอกาสให้บริษัทต่าง ๆ ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินร่วมกัน

ค่านิยม

ให้ความสำคัญกับลูกค้า

เราพร้อมทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในระดับสูงสุด

มีการพัฒนาอยู่เสมอ ไม่ยืนอยู่กับที่

รับผิดชอบ

เรารับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำ และยึดมั่นตามหลัก “ผิดพลาดก็ได้เรียนรู้”

เรามีความสามารถในการยืนหยัดและอดทนต่อการทำงาน

ร่วมงานหลายภาคส่วน

ราจะไม่ยอมให้ความต้องการขององค์กรอยู่เหนือทีมงานของเรา

เราร่วมทำงานกับลูกค้าและทีมงานของเราอย่างใกล้ชิด

เรียบง่าย

เราทำเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย

เปิดเผยและโปร่งใส

เราโปร่งใส จริงใจ และมุ่งมั่นในการทำงาน

พร้อมสร้างบรรยากาศที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยและได้มีส่วนร่วม

ผมเข้าใจถึงปัญหาของการส่งรถบรรทุกเข้าไปในลานตู้คอนเทนเนอร์นานหลายชั่วโมงเพื่อส่งคืนหรือรับตู้ วิธีนี้เป็นการใช้ทรัพยากรการขนส่งที่มีค่าไปแบบเสียเปล่า ส่วนตัวผมคิดว่าเรามีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้แน่นอนครับ

หัวใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลัง MatchBox Exchange คือการแก้ไขปัญหานี้ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์ตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลก ด้วยเหตุนี้เราจึงสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ ‘ตลาดเปิด’ ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างสายการเดินเรือ ตัวกลางขนส่ง และบริษัทชิปปิ้ง แพลตฟอร์มนี้เปิดโอกาสให้แต่ละภาคส่วนสามารถรับและส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้บริการลานเก็บคอนเทนเนอร์ที่มีราคาแพง

Carl Marchese
ผู้ก่อตั้ง

ในปัจจุบัน MatchBox Exchange เปิดให้บริการใน10 ประเทศ

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

สิงคโปร์

มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์

ไทย

เวียดนาม

อิสราเอล

ไต้หวัน

อินเดีย

คำนวณว่าเราช่วยคุณลดต้นทุนได้มากแค่ไหนด้วย

เครื่องคำนวณความคุ้มค่า

พูดคุยกับทีมงาน

ติดต่อทีมงาน MatchBox Exchange เพื่อจัดแจงเวลาสาธิต หรือปรึกษาว่าเราจะช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้คุณได้อย่างไร

ชื่อ(Required)
นามสกุล(Required)

เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยินยอมให้ MatchBox Exchange จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ขอขอบคุณ
ที่ติดต่อเรา

คำถามของคุณถูกส่งให้กับทีมงานของเราเรียบร้อยแล้ว
เราจะติดต่อคุณกลับไปโดยเร็วที่สุด