Giới thiệu về Chúng tôi

Đội Ngũ Tầm nhìn và Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Trở thành nền tảng hậu cần trên bờ hàng đầu thế giới thông qua sức mạnh của sáng kiến và hợp tác kỹ thuật số.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của chúng tôi là phát triển một cộng đồng hậu cần kết nối dựa trên niềm tin được nền tảng kỹ thuật số MatchBox Exchange xúc tiến và tạo điều kiện nhằm thúc đẩy ngành hậu cần công-ten-nơ bằng cách...

 • vision and mission icon 01

  Loại bỏ các hoạt động hậu cần lãng phí

 • vision and mission icon 02

  Giúp các công ty làm việc thông minh hơn nhờ công nghệ

 • vision and mission icon 03

  Đóng vai trò là động cơ cho phép các công ty hợp tác để tận dụng tài sản chung của họ

 • vision and mission icon 04

  Thay đổi tư duy – giúp ngành áp dụng tư duy mới và các mô hình hoạt động mới nhằm mang lại một mạng lưới vận chuyển tốt hơn – nhanh hơn – thông minh hơn

CÁC GIÁ TRỊ

vission and mission performance grid performance and outcomes mobile

HIỆU SUẤT VÀ KẾT QUẢ

Chúng tôi chú trọng vào kết quả vốn đóng vai trò quan trọng nhất với chúng tôi và khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi đầu tư sức lực để theo đuổi thành công, chứ không chỉ để tránh thất bại

Quy tắc đơn giản hơn, làm việc hiệu quả hơn
vission and mission innovative grid

LÀM VIỆC NHÓM

Chúng tôi làm việc như một nhóm

Chúng tôi cùng tìm ra giải pháp

Chúng tôi hỗ trợ các quyết định chung
vission and mission best version grid

PHIÊN BẢN TỐT NHẤT CỦA CHÚNG TÔI

Hãy thực hiện thay đổi mà quý vị muốn thấy

Lời nói của chúng tôi truyền cảm hứng

Chúng tôi làm hết sức nhưng cũng chơi hết mình
vission and mission openness grid

CỞI MỞ

Chúng tôi lắng nghe tất cả quan điểm và đưa ra quyết định tốt nhất Chúng tôi giao tiếp bằng

suy nghĩ, nhưng không có nỗi sợ

Tính minh bạch là chìa khóa để hợp tác
vission and mission innovative grid

SÁNG TẠO

Chúng tôi không tự mãn với hiện trạng - ‘KHÔNG NGỪNG CẢI THIỆN’

Thất bại cũng không sao nhưng phải đứng dậy nhanh
vission and mission togetherness grid

ĐOÀN KẾT

Chúng tôi thành công và thất bại cùng nhau

Không còn “chúng tôi” và “họ” nữa

Mô hình kinh doanh của chúng tôi dựa trên những mối quan hệ bền chặt - cả nội bộ và bên ngoài
vission and mission minimal waste grid

LÃNG PHÍ TỐI THIỂU

Chúng tôi áp dụng các quy trình tinh gọn, hiệu quả và có giá trị cao

Chúng tôi không nhiều lời trong giao tiếp

Chúng tôi không lãng phí nguồn lực và thời gian

MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU CỦA CHÚNG TÔI

ÚC

NEW ZEALAND

SINGAPORE

MALAYSIA

PHILIPPINES

THÁI LAN

VIỆT NAM

INDONESIA

NGƯỜI ISRAEL

COMING SOON