PANANAW

Upang manguna sa mundo pagdating sa plataporma ng landside logistics sa pamamagitan ng pagsulong na digital at pakikipagtulungan.

MISYON

Ang aming misyon ay upang bumuo ng isang konektadong komunidad ng logistics na binuo sa pagtitiwala at suportado ng MatchBox Exchange digital platform na isusulong ang industriya ng containers sa pamamagitan ng...

  • Pag-aalis ng nasasayang na gawaing logistiko

  • Tulungan ang kumpanyang mas matalinong gumalaw gamit ang teknolohiya

  • Maging makina na siyang nagpapangyari sa mga kumpanyang magtulungan para kumita sa kanilang pinagsama-samang pag-aari.

  • Pagbabago ng pananaw – pagtulong sa industriya na gamitin ang bagong kaisipan at bagong modelo sa operasyon na siyang naghahatid ng mas mabuti – mas mabilis – mas matalinong ugnayan ng paghahatid

VALUES

KAGANAPAN AT RESULTA

Kami ay nakatuon sa resulta na siyang mahalaga sa amin at sa aming mga kostumer

Itinutuon ang aming lakas para sa tagumpay at iniiwasan ang pagkakamali

Mas konting patakaran, mas maraming nagagawa

PAG TUTULUNGAN

Kumikilos bilang pangkat

Magkasama sa solusyon

Sinusuportahan ang desiyon ng pangkat

PINAKAMAINAM NA BERSYON NG ATING MGA SARILI

Maging ang pagbabago na iyong nais

Gumagamit ng mga salitang nagbibigay inspirasyon

Kami ay mga propesyunal ngunit masayahin

PAGIGING BUKAS

Nakikinig sa lahat ng pananaw at gumagawa ng pinakamabuting desisyon

Nakikipag ugnayan sa pag-iisip, ngunit walang takot Mahalaga ang pagiging bukas sa pagtutulungan

PAGBABAGO

Hindi namin gusto ang status-quo - "HINDI HUMIHINTO ANG MAS MABUTI"

Ayos lang mabigo ngunit bilisan

PAG SA SAMA-SAMA

Nananalo magkasama at nabibigong magkasama

Walang "kami" o "sila"

Ang aming negosyo ay nakatayo sa mabuting ugnayan - panloob o panlabas

KAUNTING PAGSASAYANG

Kami'y nagsasanay, nagpapabuti at pinahahalagaan ang proseso

Hindi kami mapagsayang sa aming komunikasyon

Hindi kami mapagsayang sa aming pinagkukunan at oras

AMING PANDAIG-DIGANG NAABOT

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

SINGAPORE

MALAYSIA

PHILIPPINES

THAILAND

VIETNAM

INDONESIA

Coming Soon

ISRAEL

Coming Soon