HÃNG TÀU

MATCHBOX EXCHANGE NÂNG CAO GIÁ TRỊ CHO KHÁCH HÀNG CỦA QUÝ VỊ NHỜ SỬ DỤNG MỘT NỀN TẢNG TRUNG LẬP VÀ TRUNG TÂM

Nền tảng này giúp tương tác để tất cả các bên liên quan tiết kiệm nhiều hơn.

JEREMY YOUNG


PHỦ SÓNG KHẮP CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

MatchBox Exchange ngày càng mở rộng vùng phủ sóng dịch vụ. Hỗ trợ đối tác và khách hàng trên nhiều thị trường trên toàn cầu.
  • Thị trường đã ra mắt
  • Thị trường sắp ra mắt

TUYÊN BỐ GIÁ TRỊ

shipping lines value 01

CẢI THIỆN DỊCH VỤ CHO KHÁCH HÀNG CỦA QUÝ VỊ VỚI PHÊ DUYỆT TỨC THỜI 24/7

shipping lines value 02

CẮT GIẢM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN

shipping lines value 03

LOẠI BỎ CHI PHÍ XỬ LÝ VÀ LƯU KHO

shipping lines value 04

THAY THẾ CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH THỦ CÔNG BẰNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT SỐ

shipping lines value 05

HỖ TRỢ VÀ HÀNH ĐỘNG TẠI CHỖ

shipping lines value 06

TỐI ĐA MỨC ĐỘ SỬ DỤNG VÀ VÒNG ĐỜI CÔNG-TEN-NƠ

shipping lines value 07

HƯỞNG LỢI TỪ QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT HỢP LÝ HÓA

shipping lines value 08

DUY TRÌ TÍNH TOÀN VẸN PHÊ DUYỆT

shipping lines value 09

GIẢM KHÍ THÁI CARBON

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

shipping lines one logo
shipping lines hapag logo
shipping lines yang ming logo
shipping lines oocl logo
shipping lines sealand logo
shipping lines apl logo
shipping lines hamburg logo
shipping lines cma cgm logo
shipping lines safmarine logo
shipping lines pil logo
shipping lines sinotrans logo
shipping lines cnc logo
shipping lines anl logo