SHIPPING LINES

PINAPALAGO NG PLATAPORMA NG MATCHBOX EXCHANGE ANG IYONG MGA KOSTUMER SA PAGGAMIT NG SENTRALISADO AT WALANG KINIKILINGANG PLATAPORMA

Bumubuo ang plataporma ng pakikipag-ugnayan na siyang lumilikha ng mas malaking pagtitipid para sa lahat ng mga stakeholder.

Jeremy Young


HAKBANG SA BUONG APAC

Ang serbisyo at naabot ng paglago ng MatchBox Exchange ay malawak. Sinusuportahan ang mga kasosyo at mga kostumer sa iba't ibang merkado sa buong mundo.
  • Merkadong nailunsad na
  • Merkadong paparating na

HALAGA NG PROPOSISYON

PINAGBUTING SERBISYO SA INYONG MGA KOSTUMER NA MERONG INSTANG APPROVAL 24/7

MAS MABABANG GASTOS SA PAGHAHATID

INAALIS ANG GASTOS SA DEPOT AT BODEGA

INAALIS ANG MANU-MANONG ADMINISTRASYON GAMIT ANG PROSESONG DIGITAL

LOKAL NA SUPORTA AT PAGSASALI

PINATATAAS ANG GAMIT NG CONTAINER AT BUHAY NITO

BENEPISYO MULA SA MAAYOS NA PROSESO NG PAG-APRUBA

NAGPAPANATILI NG INTEGRIDAD NG PAG APRUBA

NAGBABAWAS SA EMISYON NG CARBON

AMING MGA KASOSYO