NGƯỜI CHỞ HÀNG THUÊ

TỐI ƯU HÓA CÔNG TÁC HẬU CẦN TRÊN BỜ BẰNG CÁCH TẬN DỤNG NỀN TẢNG ĐỂ HỢP LÝ HÓA HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN CÔNG-TEN-NƠ TRÊN MẠNG LƯỚI CỦA QUÝ VỊ

MatchBox cho phép Người chở hàng thuê và các nhà cung cấp chính của họ tiết kiệm chi phí vận chuyển các công-ten-nơ rỗng có sẵn trong tầm kiểm soát của họ. Tái sử dụng và Trao đổi cho phép cùng tiết kiệm chi phí vận chuyển để đạt được cơ sở chi phí thấp nhất.

TUYÊN BỐ GIÁ TRỊ

CẢI THIỆN CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VỚI GIẢI PHÁP TÍCH HỢP KỸ THUẬT SỐ GIÚP TỐI ĐA HÓA VIỆC TÁI SỬ DỤNG VÀ TRAO ĐỔI CÔNG-TEN-NƠ RỖNG TRONG MẠNG LƯỚI CỦA QUÝ VỊ

  • Cho phép tối ưu hóa khả năng kết nối công-ten-nơ
  • Sau khi nhận dạng, thực hiện việc tái sử dụng hoặc trao đổi liền mạch

CẮT GIẢM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN

  • Tiết kiệm chi phí vận chuyển nhờ không phải trả lại hoặc lấy công-ten-nơ rỗng từ bãi

CẢI THIỆN CHƯƠNG TRÌNH DỠ/ĐÓNG CÔNG-TEN-NƠ TẠI TRUNG TÂM PHÂN PHỐI CỦA QUÝ VỊ BẰNG CÁCH TÁI SỬ DỤNG TỨC THỜI CÔNG-TEN-NƠ

  • Phê duyệt tức thời có nghĩa là các nhóm nhà kho có thể tiếp tục đóng lại công-ten-nơ mà không mất thời gian nghỉ
  • Tăng tần suất và năng suất đóng công-ten-nơ

CẢI THIỆN HIỆU QUẢ CỦA MẠNG LƯỚI NHÀ CUNG CẤP CỦA QUÝ VỊ

  • Giảm rủi ro của quý vị về chi phí vận chuyển phát sinh thêm do chậm trễ ở bãi
  • Hợp tác với các nhà cung cấp và nhà nhập khẩu/nhà xuất khẩu lân cận của quý vị để tiết kiệm nhờ trao đổi công-ten-nơ giữa các bên

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI