MGA SHIPPER

PAGBUTIHIN ANG IYONG LANDSIDE LOGISTICS SA PAGGAMIT NG PLATFORM PARA ISAAYOS ANG PAGHAHATID NG MGA CONTAINER SA IYONG BUONG NETWORK

Pinapangyari ng MatchBox ang mga shipper at ang kanilang pangunahing parokyano na makatipid sa pagta-transport ng mga bakanteng container na kanilang pinanganagsiwaan. Nakakatipid ang paggamit ng Re-use at Exchange at pwedeng nilang paghatian sa pinakamababang halaga na maaaring makuha.

HALAGA NG PROPOSISYON

PINAGIINAM ANG TAKBO GAMIT ANG SOLUSYONG DIGITAL NA MAGPAPARAMI SA IYONG RE-USE AT EXCHANGE NG MGA BAKANTENG CONTAINER SA IYONG NETWORK

  • Inooptimisa ang pagpapares sa mga container
  • Kapag natukoy na, pinatatakbo ang reuse o exchange ng banayad

BINABAWASAN ANG GASTOS SA PAGHAHATID

  • Makatipid sa paghahatid dahil hindi na kailangang ibalik o kolektahin ang mga bakanteng container mula sa mga depot

PAGBUTIHIN ANG PROGRAMA NG PAGBALOT/PAGTANGGAL SA IYONG BODEGA SA PAMAMAGITAN NG MABILISANG PAGGAMIT MULI NG MGA CONTAINER

  • Ibig sabihin ng Instant Approval ay patuluyang makakapag repack ang mga tao sa bodega ng walang humihintong oras
  • Nagiging mas produktibo at tuloy-tuloy para magbalot para sa mga container

PAGBUTIHIN ANG PAGIGING EPEKTIBO NG NETWORK NG IYONG BENDEDOR

  • Bawasan ang mga dagdag gastos sa paghahatid na siyang nangyayari kapag may delay sa depot
  • Makipag-ugnayan sa iyong mga bendedor at kalapit na importers/exporters para makatipid sa pakikipagpalitan ng container sa pagitan ng magkapareha

AMING MGA KOSTUMER