ผู้ส่งสินค้า

เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทางบกให้สูงสุดด้วยการใช้ประโยชน์จากระบบของเรา เพื่อความรวดเร็วของการดำเนินงานขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั่วเครือข่ายของท่าน

MatchBox ทำให้ผู้ส่งสินค้าและผู้ขายหลักของพวกเขาสามารถประหยัดค่าขนส่งของตู้คอนเทนเนอร์เปล่าที่อยู่ในการควบคุมได้ การใช้ซ้ำและการแลกเปลี่ยนจะช่วยประหยัดค่าขนส่งที่จะมีการแชร์กันเพื่อให้ได้ต้นทุนการขนส่งที่ต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ข้อเสนอด้านความคุ้มค่า

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบดิจิทัลครบวงจรที่เพิ่มการใช้ซ้ำและแลกเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์เปล่าในเครือข่ายของท่าน

  • เพิ่มประสิทธิภาพของการจับคู่ตู้คอนเทนเนอร์ให้สูงที่สุด
  • เมื่อพบตู้ที่ต้องการแล้ว ก็สามารถทำการใช้ซ้ำหรือแลกเปลี่ยนได้อย่างไร้รอยต่อ

ลดต้นทุนการขนส่ง

  • ประหยัดค่าขนส่งเพราะไม่ต้องส่งคืนหรือรับตู้คอนเทนเนอร์เปล่าจากลาน

ปรับปรุงขั้นตอนการขนสินค้าเข้าและออกที่ศูนย์กระจายสินค้าของเราด้วยการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ซ้ำได้ทันที

  • การอนุมัติทันทีหมายความว่าทีมงานที่โกดังสินค้าจะสามารถบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ต่อไปได้โดยไม่เสียเวลารอ
  • เพิ่มความถี่และประสิทธิภาพของการขนสินค้าลงตู้คอนเทนเนอร์

เพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายผู้ขายของท่าน

  • ลดการเสียต้นทุนการขนส่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากความล่าช้าที่ลานตู้คอนเทนเนอร์
  • ประสานงานกับผู้ขายและผู้นำเข้า/ส่งออกในพื้นที่เพื่อประหยัดต้นทุน ด้วยการแลกเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างบริษัท

ลูกค้าของเรา