PENGHANTAR BARANG

OPTIMUMKAN LOGISTIK SISI DARAT ANDA DENGAN CARA MEMANFAATKAN PELANTAR YANG MEMPERKEMAS OPERASI PENGANGKUTAN KONTENA DI SELURUH RANGKAIAN ANDA

MatchBox membolehkan Penghantar Barang dan pembekal-pembekal mereka yang penting menjimatkan kos pengangkutan dengan menggunakan himpunan kontena kosong yang ada dalam kawalan mereka. Guna Semula dan Tukar memberikan penjimatan pengangkutan yang boleh dikongsi untuk mencapai asas kos yang serendah-rendahnya.

USUL NILAI

transport values icon 05

LAKSANAKAN TUGAS DENGAN LEBIH BAIK MELALUI PENYELESAIAN YANG DISEPADUKAN SECARA DIGITAL UNTUK MEMAKSIMUMKAN PENGGUNAAN SEMULA DAN PERTUKARAN KONTENA KOSONG DALAM KALANGAN RANGKAIAN ANDA

  • Mengoptimumkan kemungkinan memadankan kontena
  • Setelah dikenal pasti, pelantar ini melaksanakan penggunaan semula atau pertukaran tersebut dengan selanjar
shipping lines value 02

MENGURANGKAN KOS PENGANGKUTAN

  • Jimatkan kos pengangkutan tanpa keperluan memulangkan atau mengambil kontena kosong daripada depot
freight forwarders value icon 03

CEKAPKAN PROGRAM MEMUNGGAH/MEMUATKAN BARANG DI PUSAT PENGEDARAN ANDA DENGAN CARA MENGGUNAKAN SEMULA KONTENA DENGAN SEGERA

  • Kelulusan segera bermaksud pasukan gudang boleh meneruskan kerja memuatkan semula kontena tanpa masa menunggu tanpa bekerja
  • Tingkatkan kekerapan dan produktiviti pemuatan kontena
freight forwarders value icon 02

TINGKATKAN KEBERKESANAN RANGKAIAN PEMBEKAL ANDA

  • Kurangkan kos pengangkutan tambahan yang tertanggung disebabkan kelewatan di depot
  • Jalinkan kerjasama dengan pembekal dan pengimport/pengeksport berhampiran anda untuk menjimatkan kos melalui pertukaran kontena antara setiap pihak

PELANGGAN KAMI