CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

Chương trình ưu đãi

Chương trình Giới thiệu Trung thành MatchBox Exchange được dựa trên tinh thần làm việc nhóm, xuất phát từ việc lắng nghe nhu cầu của khách hàng và chia sẻ lợi ích khi kết nối cộng đồng hậu cần trên tinh thần hợp tác.

ĐOÀN KẾT NHƯ MỘT chúng tôi chú trọng kết quả vốn là quan trọng nhất với chúng tôi và khách hàng của chúng tôi.

HỖ TRỢ và xây dựng MỐI QUAN HỆ được củng cố bằng NIỀM TIN là những yếu tố chính để phát triển một cộng đồng hậu cần nơi mọi người đều được hưởng lợi. Di chuột trên các lợi ích bên dưới ngoài việc nói chuyện với một trong những thành viên nhóm hỗ trợ khách hàng thân thiện của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách Chương trình Giới thiệu của chúng tôi có thể mang lại lợi ích lớn cho quý vị và các đồng nghiệp của quý vị.

loyalty refer grid

GIỚI THIỆU

Giới thiệu các bên khác đăng ký Tái sử dụng hoặc Trao đổi trên nền tảng MatchBox Exchange và nhận được lợi ích
loyalty get credit grid

NHẬN TÍN DỤNG

Nhận 5 đăng ký miễn phí cho mỗi người được giới thiệu đăng ký. VÀ mỗi bên giới thiệu nhận được 5 đăng ký miễn phí
loyalty offset bill grid

THANH TOÁN HÓA ĐƠN

Giảm chi phí của quý vị hơn nữa bằng cách tạo mạng lưới quan hệ và giới thiệu nhiều bên
loyalty additional benefits grid

LỢI ÍCH BỔ SUNG

Bên giới thiệu của quý vị trở thành đối tác giao dịch mới của quý vị cho các Trao đổi, càng Trao đổi nhiều, càng tiết kiệm được nhiều