NATITIPID NA CO2

Ang aming pananaw at misyon sa MatchBox Exchange ay makapagbigay ng kontribusyon upang mabawasan ang ating Carbon Emission. Sa bawat gamit ng aming serbisyo, ang kilometrong tinatahak ng mga trak ay nababawasan dahil naiiwasan natin ang mga dikinakailangan na byahe papunta sa ating mga Yarda (Container yard). Malaking bahagi ang ginagampanan nito sa pagbabawas ng ating Carbon Emission, gayundin ang mga nasasayang na proseso sa ating supply chain.

Simula nang kami’y nag-umpisa noong 2017, nakatipid kami ng:

0000000

NATIPID NA KILOMETRO SA PAGBABYAHE

0000000

KILO NG EMISYON SA CARBON NA NATIPID