ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 ของเรา

วิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท MatchBox Exchange คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้นก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ในทุกการจองการใช้ซ้ำหรือแลกเปลี่ยนตู้สินค้าจะช่วยลดระยะทางในการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกทำให้ลดการเดินทางไปยังคลังเก็บสินค้าโดยไม่จำเป็น วิธีนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และขจัดความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทาน

นับตั้งแต่ปี 2017 เราได้ลดการทำลายชั้นบรรยากาศด้วยวิธีดังนี้:

0000000

ลดระยะทางในการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก

0000000

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน